اخبار داخلی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن دوستداران میراث فرهنگی خلیج فارس، سازمانهای مردم نهاد بندرماهشهر قسمتی از سواحل تفریحی این شهر را در حاشیه خلیج فارس، پاکسازی کردند. انجمن میراث دوستداران فرهنگی و گردشگری خلیج فارس با همکاری انجمن رفتگران طبیعت…
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان گفت: باید تصور و تلقی خود را از شرایط موجود خوزستان تغییر دهیم و در این زمینه باید واقع بین بود. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی…